Steinerforum ry

Steinerforumin ry:n tarkoituksena on kehittää ja edistää opettajien steinerpedagogista perehdyttämis-, jatko- ja täydennyskoulutusta.

Yhdistys pyrkii myös syventämään steinerpedagogiikkaan liittyvää kulttuurin tuntemusta.

 

 

Uusi teksti

Tämä on uusi teksti! Muokkaa tekstiä ja lisää siihen esimerkiksi kuvia ja linkkejä!

 

Steinerforum

14.-16.11.2022 Elias-koululla perehdytys-koulutus teemoilla Goetheanistinen lähestymistapa, Vapauden filosofia eurytmian keinoin ja 11.-12.luokkien oppituntien havainnointi. Alla marraskuun perehdytyskurssin ohjelma. Tervetuloa kaikki opettajat! Ilmoittautuminen Google Formsissa https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfisHGJJYc.../viewform...

Tiedustelut outi.rousu@eliaskoulu.fi tai mikko.laulainen@steinerhelsinki.net

Ohjelma tästä

 

 

Aineenopettajien steinerpedagoginen perehdytyskokonaisuus jatkuu huhtikuussa!

Hyvä Steinerkouluyhteisö,

Steinerforumin järjestämän perehdytyskurssin toinen osa järjestetään 11.-13.4.22 Uudet aineenopettajat voivat osallistua kurssille, vaikka ensimmäinen viikko olisi jäänyt väliin. Kurssilla syvennymme steinerpedagogiikkaan ja käytännön opettajuuteen steinerkoulussa. Tarkoitus on saada uusia ideoita ja työtapoja omaan opettajuuteen ja luokkatyöskentelyyn, joten kurssilla on aikaa siirtää teoriaa myös käytäntöön yhdessä kollegoiden kanssa.

Koulutus tapahtuu Helsingin Rudolf Steiner -koululla (C-koulu), Paraistentie 3, Helsinki.

Perehdytyskurssin 11.-13.4..2022 hinta on 185€/opettaja, hinta sisältää lounaan ja kahvin.

Ilmoittautuminen ja tiedustelut maria.virkkila@espoonsteiner.fi

Tervetuloa tapaamaan kollegoita ja oppimaan yhdessä!

Steinerforum ry

 

Teemoina:

Opettajan itsenäisyys, luovuus ja vapaus opetustaiteilijana. Intuitio. Opettajan persoonallisuus ja itseensä luottaminen. Opettajan itsekasvatus. Opetuksen kokonaisvaltaisuus käytännössä. Ajatuksen, tunteen ja tahdon tasapaino opetuksessa.

 

OHJELMA:

 

kello

 

maanantai 11.4.2022

 

 

kello

 

tiistai 12.4.2022

 

kello

 

keskiviikko 13.4.2022

 

8.30 – 10

Johdanto: Opettajuus steinerkoulussa

8.00 – 9.30

Havainnointi luokissa

(B-luokilla 8.30)

8.30-10

Paneelikeskustelu ja

kysymyksiä luokanopettajille

10.00 -10.30

kahvitauko

9.30 - 10

kahvitauko

10.00 – 10.30

kahvitauko

10.30 - 12

Havainnointitehtävän alustus ja yhteinen keskustelu

10.00 - 12

Ryhmätyöskentelyä havaintojen pohjalta

10.00 - 12

Oma tunti- ja kurssisuunnitelma -työskentely

12.00

Lounas

 

Lounas

 

Lounas

13.00 - 14

Maalaus

 

Maalaus

 

Maalaus

14.00 - 16

Minä steinerkoulun opettajana,

alustus + keskustelua

 

Ryhmätyöskentelyä ja yhteinen koonti

 

Aineryhmätyöskentelyä, koonti ja välitehtävän ohjeistus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyvä Steinerkouluyhteisö,

Uusi aineenopettajien steinerpedagoginen perehdytyskokonaisuus on alkamassa elokuussa!

Steinerforum ry on jo yli kymmenen vuoden ajan järjestänyt aineenopettajille perehdyttämistä steinerpedagogiikkaan. Helsingin Rudolf Steinerkoulun pyynnöstä aloitamme jälleen uuden aineenopettajien perehdyttämiskokonaisuuden elokuussa 2020. Ajatuksena on, että ensimmäiselle kaksipäiväiselle steinerpedagogiikan johdantokurssille 17.-18.8. osallistuvat Suomen steinerkouluista KAIKKI aineopettajat, joille steinerpedagogiikka on vielä uutta. Johdantokurssi pidetään Helsingin Rudolf Steinerkoulussa. Helsingin Rudolf Steinerkoulun linjaus on, että johdantokurssille osallistuvat myös esim. vuoden sijaiset niin, että kaikilla koulussa opettavilla on ainakin perustiedot steinerpedagogiikasta. Kokonaisuus koostuu kaksipäiväisestä johdantokurssista steinerpedagogiikkaan, neljästä yleisestä perehdytysviikosta ja yhdestä syventävästä opintoviikosta. Kurssiviikot tulevat olemaan viikko 45 2020, viikko 15 2021, viikko 32 2021, viikko 45 2021 ja viikko 15 2022. Toivomme runsasta osallistumista kursseille!

Kaksipäiväisen johdantokurssin ohjelma liitteenä. Kurssiviikkojen ohjelmat ilmoitetaan myöhemmin.

Johdantokurssin hinta on 150€/opettaja.

Ilmoittautuminen: ja tiedustelut Outi Rousu omrousu@gmail.com

Ystävällisin terveisin,

Steinerforum ry:n hallitus: Outi Rousu, Vantaan seudun steinerkoulu, Mikko Laulainen, Helsingin Rudolf Steinerkoulu, Kaj Koskimies, Espoon steinerkoulu, Maria Virkkilä, Espoon steinerkoulu, Kirsi Peräjärvi, Lahden steinerkoulu, Kirsi Perttola-Ylinampa, Elias-koulu, Kirsi Aarbakke ja Jostein Aarbakke, Rudolf Steinerskolan i Helsingfors.

Esa Tuominen, Helsingin Rudolf Steinerkoulun rehtori

Vesa Aaltonen, Helsingin Rudolf Steinerkoulun vararehtori

 

 

STEINERPEDAGOGIIKAN JOHDANTOKURSSI

Helsingin Rudolf Steinerkoululla 17.-18.8.2020

 

Ma 17.8.

 

9-10 Esittelykeskustelu.

Mistä lähtökohdista tulet steinerkouluun? Mitä käsityksiä sinulla on steinerpedagogiikasta? Mitä kysymyksiä on steinerpedagogiikasta? Kahvi sisältyy.

 

10-11 Steinerkoulun syntyhistoria ja nykytilanne.

Steinerkoulun suhde peruskouluun. Yhteiskunnallinen uudistamistehtävä.

 

11-12 Steinerkoulun kasvatusnäkemys, kasvatusintressi. Lapsilähtöisyys.

Yksilön kasvun tukeminen täyteen mittaansa, kasvu omaksi itsekseen. Tasapainottavuus. Kokonaisvaltaisuus. Lapsen ja nuoren syviin ja olennaisiin tarpeisiin vastaaminen ikäkautta vastaavasti. Sosiaaliset taidot ja yhteisöllisyys. Miten kasvatusnäkemys näkyy steinerkoulun opetussuunnitelmassa?

 

12-13 Ruokailu

 

13- 13.45 Lauluharjoituksia eri luokka-asteilta

 

13.45- 15.15 Lapsen ja nuoren kehitys. 7-vuotiskaudet.

Opetuksen muuntuminen ikäkautta vastaavasti. Kriisit. Luokanopettajavaiheen pedagogiikka. Pedagogiikan muuntuminen murrosikää lähestyttäessä. Steinerpedagogisia metodeja (rytmit, hengitys, temperamentit, kuvaopetus, taiteiden merkitys opetuksessa). Siirtymävaihe 9.luokalle. Kahvi sisältyy.

 

-16.00 Keskustelua päivän teemoista.

 

Ti 18.8.

 

9-10 Opettajana steinerkoulussa.

Opettaja on opetustaiteilija! Opettajan itsenäisyys, luovuus ja vapaus opetustaiteilijana. Intuitio. Opettajan persoonallisuus ja itseensä luottaminen. Lähtökohta luovuuteen on opettajan kiinnostus yksilöiden ymmärtämiseen, oppilaiden, yksilöiden ja tilanteiden tarkka havainnointi. Opettajan itsekasvatus. Antroposofia koulutustienä ja steinerpedagogiikan taustafilosofiana. 

10-10.30 Keskustelua teemoista kahvin kera

 

10.30-12 Opetuksen kokonaisvaltaisuus käytännössä.

Ajatuksen, tunteen ja tahdon tasapaino. Opetusmetodeja lukiossa. Taiteen ja luovuuden tehtävä. Vihkotyön merkitys. Steinerkoulun pääainejaksojen suunnittelu. Arviointi steinerkoulussa. Luovan ajattelun taidot, esittely. Harjoituksia ryhmissä.

12-13 Ruokailu

13-13.45 Eurytmiaharjoituksia eri luokka-asteilta

13.45-15.15 Goetheanistinen metodi, mikä se on? Fenomenologia. Harjoituksia.

Opiskelijoiden itsenäiseen ajatteluun, tutkimiseen ja luovaan toimintaan pyrkiminen. Vastaavuus opettajan toimintaan. Opetussisältöjen goetheanistinen työstäminen. Mikä sisällössä on olennaista, mitä siitä seuraa ja miten se liittyy suurempiin kokonaisuuksiin? Kiinnostuksen herättäminen. Aineiden integraatio. Opetussisällön merkityksen työstäminen oppilaiden kanssa.  

Tukea opetukseen ja yhteistyöhön: Tutortoiminta. Ola. Kollegion merkitys ja hallintomalli.

-16 Keskustelua päivän teemoista

 

Johdantokurssin hinta on 150€/opettaja.

Ilmoittautuminen: ja tiedustelut Outi Rousu omrousu@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Summer course in Lyngen, Troms, Norway with Michael D’Aleo (Lake Placid, USA),

 

the 28th of June- the 3rd of July 2020

 

 

Kurssia ei järjestetä kesällä 2020! Tarkka uusi aika ilmoitetaan myöhemmin!

The course is not taking place in summer 2020. We will inform a possible new time later!

We have the pleasure to invite you to a unique summer course with Michael D’Aleo from the 28th of June until the 3rd of July!

During the course we study the preconditions for our thinking. What do we experience through our senses and how can we train our thinking? Michael D’Aleo lets us do surprising exercises, which he himself has developed during the last years. His unique background as a teacher, naturalist and engineer cultivate in participants new ways of thinking and direct experiences of being more conscious of our choices in both our work and daily life. Many of us experience that the virtual world takes more and more of our attention. During this course we will practise the basis of real knowledge through exercises and conversations. Eurythmy/painting/metal work deepen the process.

"These five-day retreats are focused on combining development of perceptual awareness with a deeper experience of the relationship between one's self and the world, integrating "inner" and "outer" experiences into One World."

"As our lives become ever busier and surrounded by news and communications that are constantly trying to capture our attention, the ability to be present, have one’s own thoughts and initiate the activities that you want to do becomes ever more important. For educators, we see these same issues even more urgently in our students but inwardly we know that unless we develop a deep strength within our own being, we will be ineffective in our inability to bring about real change and development in our students. Unless each teacher takes one’s own personal and self-development in hand, we lack one of the most important skills necessary to be authentic human teachers to our students. We also need these qualities to personally maximize the possibilities that each of us is gifted in our present human life.

This week will help each of us develop a ground for self-reliant action that is united with the truthful activities around us. The week will consist of various exercises and experiences to help us perceive more keenly, see through preconceptions, discern where new insights are to be developed and to find that we can in fact DO much more than we ever thought possible.

The course will consist of daily perceptive exercises and activities to awaken ourselves to both our coarser and the subtle senses, conversations and presentations that encourage us toward new way of thinking and afternoon activities where we become present in powerful places in nature. We will also have the opportunity to work with artistic activities through eurythmy ( painting or metalwork)."

Michael D`Aleo http://www.sensri.org/who-we-are.html

Practical information:

Time: evening the 28th of June – the 3rd of July 2020

The course takes place in the beautiful nature of Northern Norway above the Artic Circle.

Place: MIT FabLab, Lyngen, Ørnes, 9060 Lyngseidet, Norway. Tel: +47 918 52 232 | info@vikingcabins.com https://www.vikingcabins.com/

Course fee:

· Registration cost is 320 €(3200Nkr)

Signing up for the course is valid by paying 100 €(1000Nkr) to Steinerforum (Finland), FI3010233000244413, NDEAFIHH. As a message please write your name and Summer course in Lyngen 2020. This reservation fee is not paid back if you are not able to attend. (in case of cancellation from the organizer you will of course get your registartion fee back)

Accommodation:

· A bed in a Viking Cabin 240 €(2400Nkr)/person for all six nights(Sun. – Sat.)

Important! All the cabins is reserved for the summer course so there is plenty of space for everybody. If you have a special request please send a message to my e-mail: jostein1959@gmail.com

You can check the cabins by going to the link:

https://www.vikingcabins.com/

· Cooking possibilities in the cabins. A delicious breakfast can be ordered in advance in the seminar cafeteria.

Transportation: We are able to organize transportation from Skibotten or Oteren to the place where the course will take place.

Equipment:

· good shoes and clothing for all kinds of weather.

The course is arranged by Steinerforum, an ideal association to promote further education in Waldorf pedagogy and free initiatives. For more information about the course, contact Jostein Aarbakke;

jostein1959@gmail.com

cellphone: +358 50 346 0264.

Best regards,

Jostein Aarbakke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tervetuloa steinerkoulujen aineopettajien kolmipäiväiseen kesäseminaariin Helsingin Rudolf Steiner-koululla 1.-3.8.2019!

Steinerforum ry järjestää yhdessä Steinerkasvatuksen liiton kanssa steinerkoulujen opettajien kesäpäivät 1.-3.8.2019. Liiton kesäpäivistä poiketen Steinerforumin seminaari on kolmen päivän pituinen.

Steinerforumin kesäpäivät on suunnattu erityisesti aineopettajille, mutta ne ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Seminaarin teema on Rudolf Steinerin ”Vapauden filosofia”. Pääluennoitsijaksi olemme saaneet kirjailija Thomas Meyerin. Luennot pidetään englanniksi. Päivittäiset luentojen teemat ovat:

Torstai: «The Philosophy of spiritual Activity» as a gateway to a modern consciousness of the spirit. What is thinking and its meaning? – Beyond subject and object – Thinking -Thought - Words

Perjantai: The Pearl of Clairvoyance in thinking (referring to a lecture of RS in Helsinki in 1913, GA §146) and modern Taoism

Lauantai: Social question, Individualism and egotism good an evil

Luentojen jälkeen on keskustelua aiheesta.

Seuraaviin teoksiin voi tutustua etukäteen:

1) R. Steiner: The Philosophy of Spiritual Activity (by RS preferred translation)

2) R. Steiner: Bhagavad Gita lectures, Helsingfors 29. May 1913 (in GA 146)

3) T. Meyer, Clairvoyance and Consciousness – The Tao impulse in Evolution

Especially Chapter 13 on the Philosophy of Sp. Activity

 

Työryhmissä työstetään taiteellisesti luentojen aiheita ja kehitetään omaa opetusta mm. perehtymällä lukiovaiheen vihko- ja portfoliotyöskentelyyn. Taidekursseja on mm. visuaalista ajattelua tutkiva kuvataidekurssi sekä ja musiikki-eurytmiatyöpaja. Uusille aineopettajille tarjoutuu erinomainen tilaisuus perehtyä Thomas Meyerin työryhmässä kysymykseen, mitä on antroposofia steinerpedagogiikan taustafilosofiana.

Huom! Kaikkiin kesäpäivien työryhmiin voi osallistua vapaasti riippumatta siitä, mihin luentosarjaan on ilmoittautunut. Ilmoittaudu etukäteen työryhmään!

Sydämellisesti tervetuloa vuoden koulutyötä inspiroiville kesäpäiville! Tule myös vaihtamaan ajatuksia steinerkoulujen opettajien kanssa eri puolilta Suomea!

Tiedustelut kirsi.aarbakke@gmail.com. Kesäpäivien osallistumismaksu, joka sisältää ruokailun, on 17.5. mennessä ilmoittautuessa 300€.

 

In English:

Welcome to the Summer Seminar for Subject Teachers at Steiner-schools! It will take place at the Rudolf Steiner School in Helsinki on August the 1st to the 3nd.

The seminar is an inspiring start for the new school year! It will include interesting lectures, practical and artistic workshops and a lot of possibilities to meet colleges from all over the schools in Finland and some from abroad! The key-note speaker during the seminar is the writer Thomas Meyer, who will open with a lecture on Rudolf Steiner´s «The Philosophy of spiritual Activity». The themes of his lectures are:

Thursday: «The Philosophy of spiritual Activity» as a gateway to a modern consciousness of the spirit. What is thinking and its meaning? – Beyond subject and object – Thinking -Thought - Words

Friday: The Pearl of Clairvoyance in thinking (referring to a lecture of RS in Helsinki in 1913, GA §146) and modern Taoism

Saturday: The social question, Individualism and egotism, good an evil

After every seminar and the lecture there will be a dialogue with participants.

In the workshops we will work artistically on the themes of the lectures and develop our own teaching, for example by studying the portfolio- and notebook work of students at Upper Secondary school level. In the artistic workshops you can study visual thinking in the arts or do eurythmy and music. These groups relate also to the lectures. For the new subject teachers there is the opportunity of getting acquainted with Antroposophy in the group that is led by Thomas Meyer: “Introduction group into Anthroposophy: What is Anthroposophy or spiritual science.
 

Thomas Meyer

Born 1950 in Basel. Studied English, Philosophie, Literature

Waldorf teacher in Stuttgart and Basel

1990 Foundation of Perseus Verlag, 1997 foundation of monthly Der Europäer.

Seminars workshops, lectures

Some English language Publications: D.N. Dunlop, The Tao Impulse (Clairvoyance and Consciousness»), 9/11 («Reality, Truth and Evil») «In the Sign of the Five»

 

Workshops, (Block 3): 13.00 – 14.30

Spiritual activity in tunes and movement/ på finska, svenska och eller engelska - Frihet i toner och rörelse

A workshop with eurythmy, song and making music together with the help of rhythm, harmony, and melody.Breathing out with an artistic approach to the content of the lecture. Working with imaginative forces with an openness to novelty experiences.You will be able to make music together with others using instruments and your own voice, working with the basic impulses in the eurythmy movements and hopefully enjoying creating art with others.

Workshop med eurytmi och musik. Vi musicerar tillsammans med element av rytm, harmoni och melodi. Workshoppen är en utandning med konstnärlig bearbetning av föredragets tema. Vi utforskar imaginativa krafter och med öppet sinne för att erfara något överraskande och nytt. Du får möjlighet att musicera med enkla instrument och din egen röst. Vi arbetar med de grundläggande impulserna i de eurytmiska rörelserna och hoppas du trivs med att skapa konst tillsammans med andra.

Jostein Aarbakke

Eurytmidiplom från Eurythmieschule Hamburg 1987, Undervisat eurytmi vid fyra olika Steinerskolor, senaste 24 åren vid Rudolf Steinerskolan i Helsingfors. Har varit docent på Eurytmiskolen i Moss, Norge, Laulu ja Eurytmiavuosi, Helsingfors, den Finsk-Estniska Eurytmiutbildningen och nu aktiv vid Eurytmiskolan vid Snellmanhögskolan.

Några av scenproduktionerna som jag deltagit i: Eurytmiteateret Hans og Grete 1994 – 1995 (över 60 föreställningar för barn i Norge och Finland), gästartist i Järna Eurytmiensembles turné med produktionen Antigone med föreställningar i Milano, Goetheanum, Köbenhavn och Ytterjärna Kulturhus 2003. Kaikkien nimi on MINÄ, en eurytmiföreställning för ungdomar 2004, medlem i scengruppen Aurikoryhmä från 2010 där jag har fått vara med om en rad produktioner, bl.a. produktionen Nils.Aslak Valkeapää; Kun maa kumisee. Nu aktuell med barneföreställningen Kepne ja Valokivi.

Ann-Charlotte Aminoff

ACA är klasslärare i Rudolf Steinerskolan i Helsingfors, hon har gått Waldorfmusiklärarutbildningen i Stockholm och Orff-pedagogisk musiklärarutbildning. Hon har deltagit i Steinerhøyskolen i Oslos magisterprogram och har ett intresse för pedagogik och filosofi. Hon älskar att musicera och dansa med unga och gamla, gärna i stora grupper där alla kan/får vara med. ACA is a class teacher at the Helsinki Steinerschool. She did Waldorf Music Teacher training in Stockholm and Orff courses in Finland. She has been in the Rudolf Steiner University College Master Program and has an interest in education and philosophy. She loves to sing, play and dance with different groups where everyone is encouraged to participate.

 

A visual journey to the outlines of drawing – Piirtämisen rajoilla

The aim of this hands-on workshop is to introduce and explore the possibilities and limitations of drawing as a practice and method of thinking, (self-)reflection/exploration and observation - mainly in the educational contexts. Trough introductive presentation and practical examples the outlines of this applied visual and artistic method are drawn. The interdisciplinary theoretical background lies in the artistic research and visual (auto)ethnography and will be introduced shortly. Practical advice and methods as well as wide variety of references for visual journaling will be shared. Although pen and paper is the cleverest interface ever, there is also a possibility to test reMarkable - the only digital device that truly feels like paper and which has no distractions whatsoever (such as social media, e-mail, notifications etc.).

 • Nor theoretical neither artistic (drawing) skills needed. All the needed materials provided.

 • Languages used by the workshop leader Marika Tervahartiala are Finnish and English, Swedish understood quite fluently.

 

Hands-on työpajassa tutustutaan ja kokeillaan piirtämisen mahdollisuuksia ja rajoja ajattelun, (itse)reflection ja havainnoinnin menetelmänä – lähinnä kasvatuksellisessa kontekstissa. Aihetta esittelevän alustuksen ja käytännöllisten esimerkkien kautta luodaan kokonaiskuva tästä visuaalisesta ja taiteellisesta menetelmästä. Tieteiden välinen, taiteellisen tutkimuksen ja (auto)etnografian välimaastoon sijoittuva teoreettinen tausta esitellään lyhyesti. Työpajassa jaetaan käytännöllisiä ohjeita ja kokeillaan menetelmiä; saatavissa aiheeseen liittyviä lähteitä ja kirjallisuutta. Paperi ja kynä ovat ylivertainen käyttöliittymä, mutta työpajassa voi myös tutustua ja testata reMarkable-nimistä elektronista paperia. Tässä digitaalisessa laitteessa ei ole muiden

sähköisten piirtoalustojen häiriötekijöitä, kuten sosiaalista mediaa, sähköpostia, merkkiääniä jne., mikä mahdollistaa keskittymisen itse piirtämiseen.

 • Teoreettista tai taiteellista osaamista ei vaadita. Työpajaan sisältyvät kaikki tarvittavat materiaalit.

 • Työpajan vetäjän kielinä suomi ja englanti, auttava puhuttu ruotsi/suhteellisen sujuva toisen kotimaisen ymmärtäminen.

 

Marika Tervahartiala, TaM, synt. 1976

Kuvataideopettaja, taidekasvatuksen tutkija, piirtäjä-kuvittaja. Taidekasvatuksen tohtoriopiskelija, Aalto-yliopiston Taiteen laitos

Helsingin Rudolf Steiner-koulun kuvataideopettajan tehtävän ohella opiskelijana Taideyliopiston kaksivuotisessa soveltavan ja osallistavan taiteen asiantuntijan erikoistumiskoulutusohjelmassa (40 ECTS) ja kansainvälisessä Crossfields Institute:n Postgraduate Certificate Philosophy and Practice of Integrative Education –ohjelmassa (20 ECTS). Kuvataiteellista työskentelyä ja kuvituksia.

Työskennellyt useissa kuvataidekasvatuksen opetustehtävissä Aalto-yliopiston Taiteen laitoksella (myös kansainvälisiä opintojaksoja). Lisäksi museopedagogian/yleisötyön eri tehtävissä kymmenen vuoden ajan Nykytaiteen museo Kiasmassa (yhteistyötä mm. Helsingin Juhlaviikkojen kanssa) ja Nuorisotutkimusseurassa visuaalista etnografiaa hyödyntävänä kenttätutkijana. Kuvataidekasvatuksen muita moninaisia työtehtäviä sekä koulumaailmassa että vapaan sivistystyön puolella. Kehittää piirtämiseen perustuvaa soveltavan ja osallistavan taiteen menetelmää erityisesti kolmannelle sektorille.


 

Workshops, (Block 5): 17.00 – 18.30

Mitä on antroposofia?

Uusille aineopettajille tarkoitetussa perehdyttämisseminaarissa tutustutaan Thomas Meyerin johdolla kysymykseen, mitä tarkoittaa antroposofia steinerpedagogiikan taustafilosofiana. Keskusteluryhmässä käsitellään antroposofian keskeisiä kysymyksiä.

What is spiritual science?

For the new subject teachers there is the opportunity of getting acquainted with Antroposophy in the group that is led by Thomas Meyer: “Introduction group into Anthroposophy: What is Anthroposophy or spiritual science."

 

Lukion vihko- ja portfoliotyöskentely - High School Main Lesson Book and Portfolio Work

Työpajassa aineenopettajat pyrkivät kehittämään omaa opetustaan esimerkiksi alla olevien kysymysten pohjalta. Työskentelyn tavoitteena on saada konkreettisia keinoja steinerpedagogiseen opetukseen yläkoulussa ja lukiossa. Työpajassa kukin opettaja työstää yhtä tai useampaa omaa kurssiaan yhdessä muiden steinerkoulun opettajien kanssa. Työpajassa on myös mahdollisuus ainerajat ylittävien kurssien suunnittelemiseen.

 • Kuinka voisin soveltaa vihkotyötä uudella tavalla lukio-opetuksessa?

 • Kuinka voisin käyttää portfoliomenetelmiä lukio-opetuksessa?

 • Miten toteutan opetukseni siten, että se tukee oppilaan vapautta?

 • Mitä taiteellisia menetelmiä voisin käyttää opetuksessani?

 • Kuinka lisään rytmisyyttä opetukseeni?

 • Kuinka suunnittelen opetukseni siten, että se tukee oppilaan oppimista ja kehitystä tasapainoisesti?

 • Miten kehitän omaa vapauttani työssäni?

 

In the workshop, subject teachers gather together to develop their own teaching, based on the questions below. The aim is to get tools for teaching in upper secondary Waldorf school and Waldorf high school. In the workshop, each teacher will work on one or more of their own courses developing them together with other teachers. This is also an opportunity to plan cross-curricular courses.
- How do I apply the Main Lesson book in a new way in high school?

- How can I use portfolio methods in high school?
- How do I support the student's freedom in my teaching?
- What artistic methods could I use in my teaching?
- How do I include rhythmic elements to my teaching?
- How do I plan my teaching so that it supports the student's learning and development in a balanced way?
- How do I cultivate my own freedom in my work?

 

Kaj Koskimies toimii fysiikan ja kemian opettajana Espoon steinerkoulussa ja Helsingin Rudolf Steiner skolanissa. Toiminut aiemmin aineenopettajana Elias-koulussa ja Vantaan seudun steinerkoulussa. Oli mukana steinerkoulujen kansainvälisessä ACTS-projektissa.

Kaj Koskimies works as a Science teacher at Espoo Steiner School and at Rudolf Steiner Skolan in Helsinki. Previously he has worked at Elias-koulu and at Vantaa Steiner School. He participated in the international ACTS project of Waldorf schools.

Maria Virkkilä toimii historian ja yhteiskuntaopin opettajana, sekä opinto-ohjaajana ja apulaisrehtorina Espoon steinerkoulussa. Hän on ollut mukana steinerkoulujen yhteisessä kansainvälisessä ACTS-projektissa.

Maria Virkkilä works as a teacher of history and social studies, and as student advisor and assistant director at Espoo Steiner School. She has been involved in the international ACTS project for Waldorf schools.

 

Information: kirsi.aarbakke@gmail.com

 

Ilmoittaudu: Registration:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfP-AIKUkq9nCr8v167y5cchtiXoG-u-dcYueuaaBhCAkjdCg/viewform


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steineropettajien kesäpäivät 2018

1-4.8.2018 Helsingin Rudolf Steiner-koululla

Steinerforum ry ja Steinerkasvatuksen liitto järjestävät yhteistyössä kesäpäivät aineenopettajille, luokanopettajille ja varhaiskasvattajille.

Ilmoittautuminen, lisätiedot ja ohjelma https://goo.gl/bvM6Cj

Huomaa Early Bird hinnat!

Aineenopettajat ja luokanopettajat:

Ennen 1.5.2018 ilmoittautuneille hinta: 300€
Sen jälkeen ilmoittautuneille hinta on 320€

 • Hinta sisältää lounaat ravintola White Ladyssä ja kahvi ja biotaukojen eväät.
  (Ilman lounaita hinta on 30€ halvempi.)

Varhaiskasvattajat:

Ennen 1.5.2018 ilmoittautuneille hinta: 85€
Sen jälkeen ilmoittautuneille hinta on 100€

 • Hinta sisältää lounaat ravintola White Ladyssä ja kahvi ja biotaukojen eväät.
  (Ilman lounaita hinta on 15€ halvempi.)

Opettajan äänen huolto - työpaja

Hinta 20€ (Huom. tilaa 25 ensin ilmoittautuneelle!)

 

Pääluenoitsija: Douglas Gerwin

Douglas Gerwin, Ph.D., is Director of the Center of Anthroposophy in Wilton, NH, where he oversees adult education programs including the preparation of Waldorf high school teachers. Douglas has himself taught history, literature, German, music, and life science at the Waldorf high school level since 1983. Prior to that time he taught child development and other courses to both graduates and undergraduates at the University of Dallas, where he received his doctorate in Psychology and Literature in 1984. Before entering the teaching profession, Dr. Gerwin served as foreign correspondent, editor, and radio broadcaster for Reuters News Agency in Europe from 1972 to 1978, based in Brussels, London, Prague, and Vienna.

 

Dr. Gerwin presently divides his time between adult education and mentoring or teaching in various North American Waldorf high schools. In 1994, he founded the Waldorf High School Teacher Education Program under the auspices of the Center for Anthroposophy, which offers Waldorf teacher preparation in conjunction with the Waldorf Masters program at Antioch University New England. As Chair of the high school program, Dr. Gerwin is responsible for readying high school teachers for the classroom, as well as serving as guest teacher and advisor to some 40 Waldorf high schools in Canada, Brazil, and the United States. He has lectured and led workshops on adolescence, Waldorf education, and foundation studies in anthroposophy at schools and colleges across North America, as well as in Europe, South America, and the Middle East. In 2012 he was selected as Chair of the Teacher Education Network, a circle of 14 teacher training institutes belonging to the Association of Waldorf Schools of North America (AWSNA).

 

In 2004, Dr. Gerwin was appointed Co-Director of the Research Institute for Waldorf Education, which oversees various research projects related to Waldorf education including the publication of its twice-yearly Research Bulletin. In 2013 he was made the Institute’s first Executive Director.

 

In all, Dr. Gerwin is co-author or editor of nine books on Waldorf education, including Survey of Waldorf Graduates, a comprehensive study of Waldorf alumni stretching back over 60 years. His most recent publication is a collection of articles entitled Trailing Clouds of Glory: Essays on Human Sexuality and the Education of Youth in Waldorf Schools (2014).

 

At present, Dr. Gerwin resides on the outskirts of Amherst, Massachusetts, with his wife Connie, a Waldorf high school teacher of mathematics.

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


 

Douglas Gerwin, Ph.D.

Director, Center for Anthroposophy (CfA)

Executive Director, Research Institute for Waldorf Education (RIWE)

Chair, Waldorf High School Teacher Education Program (WHiSTEP)

Chair, Teacher Education Network (TEN) of AWSNA

Member, Leadership Council (LC) of AWSNA

Member, International Forum for Steiner/Waldorf Education (Hague Circle)

Member, Pedagogical Section Council of the School for Spiritual Science

Editor, Center & Periphery, online newsletter of CfA

Editorial reviewer, Research on Steiner Education (RoSE)

Editorial advisor, Research Bulletin, bi-annual journal of RIWE

Adjunct faculty member, Antioch University New England

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

 

 

 

 

Deepening the path of Waldorf Education

 

Tunnettu yhdysvaltalainen steinerpedagogi James Pewtherer tulee Helsinkiin Steinerforum ry:n kutsumana viikolla 45 (6.-10.11.) pitämään steinerkoulujen opettajille syventävän kurssin steinerpedagogiikasta. Kyseessä ei ole steinerpedagogiikkaan perehdyttäminen vaan jatkotyöskentelymahdollisuus jo steinerpedagogiikkaa tunteville. James Pewtherer on toiminut pitkään steinerkoulun opettajana ja hänet tunnetaan hyvin inspiroivana kurssinvetäjänä. Kurssilla käsitellään ihmiskäsityksen syventämisen lisäksi steinerkoululiiikkeen ajankohtaisia kysymyksiä. Kurssin kieli on englanti. Liitteenä ohjelma ja James Pewthererin lyhyt esittely.

 

Kurssi pidetään Helsingin Rudolf Steinerkoululla, Lehtikuusentie 6. Viiden päivän kurssin hinta on 350€ ilmoittauduttaessa viimeistään 14.10., sen jälkeen 380€. Ruokailu ei sisälly hintaan. Lounas koulussa maksaa 5€/lounas. Kahvit kurssilla kuuluvat kurssihintaan. Ilmoittautuminen ja tiedustelut Mikko Laulainen mikko.laulainen@saunalahti.fi

kurssiohjelma tässä
 

JAMES PEWTHERER

BIOGRAPHY James Pewtherer, originally from San Francisco, studied Waldorf education for two years at Emerson College in the UK in the early 70's and has been a Steiner/Waldorf teacher since then.
In 1973, he was a founding teacher at the Hawthorne Valley Waldorf School on a 350-acre farm in New York, and has taught elementary, high school and teacher education courses in both New York and New England.
He has a degree in literature and a training in biodynamic horticulture from University of California, Santa Cruz.
James has served in leadership roles in the Association of Waldorf Schools of North America, was a founding member of the Pedagogical Section Council of North America, is a member of the International Forum for Waldorf/Steiner Education (Hague Circle) and is a First Class Holder in the School for Spiritual Science of the Anthroposophical Society.eisin Kirsi Aarbakke ja Mikko Laulainen

LIITY TÄSTÄ YHDISTYKSEEN !

Ilmoittaudu kurssille,

Voit ilmoittautua sähköpostilla tai puhelimitse.

sähköpostilla   

mikko.laulainen(at)saunalahti.fi

puhelimitse      

050 3780 233

Mikko Laulainen

050 464 89 82

Kirsi Aarbakke

Powered by Aava 3